• Front Cover: Great Book Jacket and Cover Design
  Front Cover: Great Book Jacket and Cover Design

  Alan Powers

  Chi tiết
 • Phương Pháp Tư Duy & Thực Hành Bố Cục Mỹ Thuật
  Phương Pháp Tư Duy & Thực Hành Bố Cục Mỹ Thuật

  Uyên Huy (Huỳnh Văn Mười)

  Chi tiết
 • Format
  Format

  Gavin Ambrose & Paul Harris

  Chi tiết
 • Choosing Color For Logos & Packaging
  Choosing Color For Logos & Packaging

  John T. Drew & Sarah A. Meyer

  Chi tiết
 • Màu Sắc - Lý Thuyết & Ứng Dụng
  Màu Sắc - Lý Thuyết & Ứng Dụng

  TS. Ngô Anh Tuấn

  Chi tiết
 • Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình
  Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình

  Huỳnh Vĩnh Sơn

  Chi tiết
 • The Elements of Design - 2nd Edition
  The Elements of Design - 2nd Edition

  Poppy Evans, Mark A. Thomas

  Chi tiết
 • Song Xưa, Phố Cũ
  Song Xưa, Phố Cũ

  Trầu Hậu Yên Thế

  Chi tiết
 • Design & Layout. Volume 2: Ý Tưởng - Bố Cục & Thể Hiện
  Design & Layout. Volume 2: Ý Tưởng - Bố Cục & Thể Hiện

  Alan Swann

  Chi tiết
 • Design & Layout. Volume 1: Thiết Kế - Tạo Mẫu & Dàn Trang
  Design & Layout. Volume 1: Thiết Kế - Tạo Mẫu & Dàn Trang

  Roger C. Parker's

  Chi tiết
Đang tải...
Đang tải, kéo xuống ↓