• Bước Chuyển Đổi
  Bước Chuyển Đổi

  Scott M. Davis

  Chi tiết
 • Tiếp Thị Phá Cách
  Tiếp Thị Phá Cách

  Philip Kotler

  Chi tiết
 • Những Định Luật Bất Biến Của Quảng Cáo
  Những Định Luật Bất Biến Của Quảng Cáo

  Rosser Reeves

  Chi tiết
 • MBA Trong Tầm Tay - Marketing
  MBA Trong Tầm Tay - Marketing

  Charles D. Schewe

  Chi tiết
 • Điều Gì Khiến Khách Hàng Chi Tiền?
  Điều Gì Khiến Khách Hàng Chi Tiền?

  Martin Lindstrom

  Chi tiết
 • Nguồn Gốc Nhãn Hiệu - Sự Tiến Hoá Của Sản Phẩm Liên Tục Tạo Nên Cơ Hội Xuất Hiện Các Nhãn Hiệu Mới Như Thế Nào?
  Nguồn Gốc Nhãn Hiệu - Sự Tiến Hoá Của Sản Phẩm Liên Tục Tạo Nên Cơ Hội Xuất Hiện Các Nhãn Hiệu Mới Như Thế Nào?

  Al Ries & Laura Ries

  Chi tiết
 • Word Of Mouth Marketing - Marketing Truyền Miệng
  Word Of Mouth Marketing - Marketing Truyền Miệng

  Andy Sernovitz

  Chi tiết
 • Hành Trình Biến Thương Hiệu Thành Biểu Tượng
  Hành Trình Biến Thương Hiệu Thành Biểu Tượng

  Douglas B. Holt

  Chi tiết
 • Chỉ Cần Mẩu Khăn Giấy
  Chỉ Cần Mẩu Khăn Giấy

  Dan Roam

  Chi tiết
 • Kỹ Năng Mềm Cho Người Đi Làm - Thương Hiệu Cá Nhân Tôi 2.0
  Kỹ Năng Mềm Cho Người Đi Làm - Thương Hiệu Cá Nhân Tôi 2.0

  Dan Schawbel

  Chi tiết
Đang tải...
Đang tải, kéo xuống ↓