• Nhà Triệu Phú
  Nhà Triệu Phú "Một Phút"

  Nguyễn Thị Phương Anh (biên dịch)

  Chi tiết
 • Thuê Ngoài Từ A Đến Z
  Thuê Ngoài Từ A Đến Z

  Douglas Brown

  Chi tiết
 • Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
  Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh

  A.M. Brandenburger

  Chi tiết
 • Cô Ba Thi Và Hột Gạo
  Cô Ba Thi Và Hột Gạo

  Hoài Bắc

  Chi tiết
 • Bí Mật Tái Cấu Trúc Và Mô Hình Kinh Doanh
  Bí Mật Tái Cấu Trúc Và Mô Hình Kinh Doanh

  Bùi Xuân Phong

  Chi tiết
 • Kế Hoạch Kinh Doanh Trên 1 Trang Giấy
  Kế Hoạch Kinh Doanh Trên 1 Trang Giấy

  Jim Horan

  Chi tiết
 • Những Điều Trường Harvard Vẫn Không Dạy Bạn
  Những Điều Trường Harvard Vẫn Không Dạy Bạn

  Mark H. McCormack

  Chi tiết
 • Những Người Khổng Lồ Bé Nhỏ
  Những Người Khổng Lồ Bé Nhỏ

  Bo Burlingham

  Chi tiết
 • Khởi Nghiệp Tinh Gọn
  Khởi Nghiệp Tinh Gọn

  Eric Ries

  Chi tiết
 • Steve Jobs - Thiên Tài Gàn Dở Và Câu Chuyện Thần Kỳ Về Quả Táo
  Steve Jobs - Thiên Tài Gàn Dở Và Câu Chuyện Thần Kỳ Về Quả Táo

  Leander Kahney

  Chi tiết
Đang tải...
Đang tải, kéo xuống ↓