• Kỹ Năng Mềm Cho Người Đi Làm - Thương Hiệu Cá Nhân Tôi 2.0
  Kỹ Năng Mềm Cho Người Đi Làm - Thương Hiệu Cá Nhân Tôi 2.0

  Dan Schawbel

  Chi tiết
 • Ai Nói Voi Không Thể Khiêu Vũ?
  Ai Nói Voi Không Thể Khiêu Vũ?

  Louis V. Gerstner

  Chi tiết
 • Kỹ Năng Phỏng Vấn
  Kỹ Năng Phỏng Vấn

  Phạm Nguyễn Cang (dịch)

  Chi tiết
 • Hành Vi Tổ Chức
  Hành Vi Tổ Chức

  Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge

  Chi tiết
 • Trị Người Vị Kỷ
  Trị Người Vị Kỷ

  TS. Les Carter

  Chi tiết
 • Nguyên Lý Thứ Năm
  Nguyên Lý Thứ Năm

  Peter M. Senge

  Chi tiết
 • Để Hiệu Quả Trong Công Việc
  Để Hiệu Quả Trong Công Việc

  Brian Tracy

  Chi tiết
Đang tải...
Đang tải, kéo xuống ↓