• Format
  Format

  Gavin Ambrose & Paul Harris

  Chi tiết
 • Choosing Color For Logos & Packaging
  Choosing Color For Logos & Packaging

  John T. Drew & Sarah A. Meyer

  Chi tiết
 • Màu Sắc - Lý Thuyết & Ứng Dụng
  Màu Sắc - Lý Thuyết & Ứng Dụng

  TS. Ngô Anh Tuấn

  Chi tiết
 • Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình
  Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình

  Huỳnh Vĩnh Sơn

  Chi tiết
 • Design & Layout. Volume 2: Ý Tưởng - Bố Cục & Thể Hiện
  Design & Layout. Volume 2: Ý Tưởng - Bố Cục & Thể Hiện

  Alan Swann

  Chi tiết
 • Design & Layout. Volume 1: Thiết Kế - Tạo Mẫu & Dàn Trang
  Design & Layout. Volume 1: Thiết Kế - Tạo Mẫu & Dàn Trang

  Roger C. Parker's

  Chi tiết
 • Đánh Cắp Ý Tưởng
  Đánh Cắp Ý Tưởng

  Steve Cone

  Chi tiết
 • Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities
  Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities

  David Airey

  Chi tiết
 • Designing for Growth: A Design Thinking Toolkit for Managers
  Designing for Growth: A Design Thinking Toolkit for Managers

  Jeanie Liedtka & Tim Ogilvie

  Chi tiết
Đang tải...
Đang tải, kéo xuống ↓