Video Clip
  • Loading the player...
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh

Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh

110.000 đ

Đối tượng đọc

Quản lý/ Điều hành

Nhân viên/ Chuyên viên

Sinh viên/ Nghiên cứu sinh

Tác giả
A.M. Brandenburger
Nhà xuất bản
Dân Trí
Ngày xuất bản
2015
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Số trang
444
Kinh doanh là sự hợp tác khi cần tạo ra chiếc bánh nhưng sẽ là cạnh tranh khi đến lúc chia phần chiếc bánh đó. Điều này sẽ được các tác giả làm rõ qua những câu chuyện có thực, những nhân vật và công ty mà bạn có thể dễ dàng nhận ra; và dùng lý thuyết trò chơi để lý giải từng thành công hay thất bại của các doanh nghiệp này. Các phân tích từ lý thuyết trò chơi không chỉ mô tả, mà còn chứa đựng trong đó các gợi ý về giải pháp để áp dụng cho những tình huống tương tự.

Trong thế giới kinh doanh phức tạp, tiềm tàng nhiều nguy cơ khó lường, việc xây dựng các chiến lược đúng đắn và ra các quyết định đúng đắn chính là vấn đề gây nhiều áp lực nhất cho các doanh nhân. Trước đây, thương trường được coi là chiến trường - nơi chỉ có người thắng - kẻ bại, hay nói cách khác, kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh chính là sự cạnh tranh. Giờ đây, "quan điểm về bổ trợ là một trong những khái niệm được đánh giá cao trong thương mại" (Andrew S. Grove - Chủ tích kiêm TGĐ Intel). Theo đó, thương trường không đơn thuần là chiến trường, nó như một cuộc chơi, không nhất thiết phải thắng - bại rạch ròi mà có khi cùng thắng/ cùng thua. Do vậy, các nhà kinh doanh phải có chiến thuật để nhân diện, phân loại người chơi, trò chơi... để duy trì và củng cố quyền lực trong cuộc chơi. Hai chuyên gia về lý thuyết trò chơi A.M. Brandenburger và B.J. Nalebuff sẽ cung cấp cho các bạn "một cách tiếp cận đầy tính cách mạng để đạt được thành công trong kinh doanh bằng lối tư duy triết học, thực tế và nuôi dưỡng kết quả thắng lợi cho mọi phương án"


Phần I: Trò chơi kinh doanh

Chương 1: Chiến tranh và hòa bình (giải thích ngắn gọn để bạn biết cuốn sách này sẽ dẫn dắt bạn đến đâu.)

Chương 2: Cạnh tranh và hợp tác (mô tả những người chơi và phân tích các yếu tố cạnh tranh cũng như hợp tác giữ những người chơi.)

Chương 3: Lý thuyết trò chơi (giới thiệu)


Phần II: Các yếu tố chiến lược (các yếu tố cò trong lý thuyết trò chơi)

Chương IV: Người chơi

Chương V: Giá trị gia tăng

Chương VI: Các quy tắc

Chương VII: Chiến thuật

Chương VIII: Phạm vi

Chương IX: Sẵn sàng thay đổi (trò chơi kinh doanh không bao giờ đứng yên.)