Video Clip
 • Loading the player...

Quy chuẩn sách đóng góp & quyền lợi

1. Thể loại sách đóng góp chấp nhận:

1.1 Dòng sách chuyên ngành, học thuật:

 • Khoa học xã hội: Lịch sử, văn hóa, tôn giáo, xã hội học, tâm lý học, ngôn ngữ học, kinh tế học, giáo dục, nghệ thuật.
 • Khoa học tự nhiên: Sinh học, hóa học, thiên văn học, khoa học trái đất (địa chất học, thủy văn, khí tượng học, hải dương học…), toán học, thống kê.

1.2 Dòng sách phổ thông: là những sách thuộc thể loại truyện chữ, truyện hình, loại trừ truyện tranh.

2. Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

3. Điều kiện sách đóng góp chấp nhận:

    3.1 Sách còn nguyên vẹn, không mất bìa, rách bìa, mất trang, rách trang;

    3.2 Sách không bị bung gáy, quăng góc hơn 30% quyển sách;

    3.3 Sách không có ghi chú, tô màu, đánh dấu, hay những đánh dấu bất kỳ nào khác cho thấy sách thuộc sở hữu của một bên thứ 3 là tổ chức trừ khi được chứng minh sách thuộc tài sản người đóng góp;Sách không có dấu hiệu bị hư hại do nước, mùi thuốc lá, thức ăn và mùi khét;

4. Quyền lợi quy đổi và điều khoản:

4.1 Quyền lợi quy đổi cơ bản:

Bậc

Số lượng sách góp

Quà tặng

Số ngày sử dụng dịch vụ iBookCafe

Thời hạn thẻ

1

30 – 99 quyển

Thẻ Cú Thám Hoa

30 ngày

12 tháng

2

100 – 199 quyển

Thẻ Cú Bảng Nhãn

60 ngày

12 tháng

3

Từ 200 quyển trở lên

Thẻ Cú Trạng Nguyên

90 ngày

12 tháng

b.    4.2 Quyền lợi quy đổi cộng thêm:

Nếu trong số lượng sách góp nêu trên có trên 25% là sách ngoại văn, tình nguyện viên góp sách sẽ được cộng thêm 15 ngày sử dụng dịch vụ iBookCafe tương ứng như sau:

Thẻ Cú Thám Hoa +

45 ngày

Thẻ Cú Bảng Nhãn +

75 ngày

Thẻ Cú Trạng Nguyên +

105 ngày

cĐ   4.3 Điều khoản:

 • Thời hạn sử dụng của thẻ là 12 tháng kể từ ngày phát hành.
 • Thẻ không nhằm mục đích thương mại, trường hợp tình nguyện viên không sử dụng và muốn chuyển nhượng cho người thứ 3, tình nguyện viên cần thông báo với thủ thư bằng email đồng thời việc chuyển nhượng này chỉ thực hiện một (01) lần. Số ngày sử dụng dịch vụ sẽ cân đối tại thời điểm chuyển nhượng trường hợp tình nguyện viên đã sử dụng.Tình nguyện viên có trách nhiệm bảo quản và giữ thẻ tránh thất lạc cũng như cần thông báo ngay khi phát hiện thẻ thất lạc về số hotline 0903.61.31.67
 • Tình nguyện viên góp sách cần hiểu rằng sách đóng góp sau đó sẽ thuộc quyền sở hữu iBookStop và miễn trừ trách nhiệm hoàn trả cũng như bồi thường về sau.
 • Trường hợp sách đóng góp của cùng một tình nguyện viên bao gồm cả sách tiếng Việt và sách ngoại văn trong một đợt, quà tặng sẽ tính theo quyền lợi cao nhất.
 • Trường hợp sách đóng góp của cùng một tình nguyện viên và góp thành nhiều đợt sẽ tính trên tổng số sách đóng góp tính cho đến thời điểm hiện tại.
  • Nếu tổng số sách vẫn trong Bậc 1 thì vẫn giữ mức cũ của quà tặng;
  • Nếu tổng số sách nâng lên Bậc 2, quyền lợi quà tằng sẽ tương ứng với mức quyền lợi của quà tặng ở Bậc 2 sau khi trừ đi số ngày đã sử dụng;
 • Thẻ cần được xuất trình khi ra vào và không giới hạn lượt trong ngày.
 • Tùy theo số ngày sử dụng hoặc thời hạn thẻ, điều kiện nà0 đến trước mặc nhiên thẻ hết hiệu lực