Video Clip
  • Loading the player...

Hình thức thanh toán

Bạn có thể chọn một trong 03 hình thức sau:

  • Chuyển khoản: qua hệ thống ngân hàng Vietcombank hoặc HSBC Việt Nam
  • Tiền mặt: các thủ thư Cú sẽ hỗ trợ thu tận nơi
  • Thanh toán trực tuyến (đang cập nhật)