Video Clip
 • Loading the player...

Đăng ký, gia hạn, nâng cấp và đóng thẻ

1. Đăng ký

Bước 1: Để đăng ký, bước đầu tiên bạn cần có là email và số điện thoại di động. Dễ quá hông nè?

Bước 2: Tạo tài khoản và kích hoạt

 • Bạn bấm nút “Đăng ký” và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn trực tuyến. Đọc tham khảo điều khoản sử dụng và chính sách riêng tư thật kỹ trước khi bấm nút “Đăng ký”.
 • Chọn loại thẻ phù hợp từ bảng thông tin về Thẻ Hội viên Book Lover phù hợp với nhu cầu bạn nhất bằng cách bấm vào nút “Đăng ký”. (Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn loại thẻ nào phù hợp với bạn, bạn bấm vào nút “Hỗ trợ” và liên hệ với các thủ thư cú mèo để tư vấn)
 • Trong thời gian chờ hỗ trợ, bạn có thể kiểm tra hộp thư để kích hoạt tài khoản vừa tạo.

Bước 3: Đăng ký thẻ hội viên Book Lover

 • Bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ trọn vẹn khi tài khoản của bạn đã được kích hoạt và thẻ hội viên đã được thanh toán.
 • Việc thanh toán được chấp nhận thông qua 02 hình thức:
  • Chuyển khoản vào một trong hai tài khoản sau và ghi rõ “Thanh toán thẻ số xxxxx” (trong đó “xxxxx” là mã số hội viên của bạn nhận được sau khi đăng ký tài khoản thành công trong email)
Tài khoản 1: Vietcombank - CN Tân Định
Tài khoản 2: HSBC Việt Nam - CN TP.HCM
  • Tiền mặt

2. Gia hạn

 • Bạn được quyền gia hạn thẻ hiện tại tương ứng với gói dịch vụ hiện tại bạn đang sử dụng bằng cách CHỈ đóng phí dịch vụ của kỳ tiếp theo.
 • Để gia hạn, bạn vào Quản lý Tài khoản và bấm nút “Gia hạn”, một cửa sổ sẽ hiện lên thông tin thẻ hội viên hiện tại, thời hạn hết hạn mới, số tiền cần đóng thêm và tổng điểm tích lũy của bạn. Tiếp theo, bạn chọn hình thức thanh toán và bấm nút “Xác nhận” cùng với tiến hành thanh toán.
 • Email xác nhận việc gia hạn sẽ được gửi về email của bạn.

3. Nâng cấp

 • Bạn được quyền nâng cấp thẻ hiện tại tương ứng với gói dịch vụ mong muốn để gia tăng quyền lợi sử dụng dịch vụ bằng cách CHỈ đóng phí chênh lệch giữa gói dịch vụ hiện tại và gói dịch vụ mong muốn.
 • Để nâng cấp, sau khi đăng nhập, bạn drag chuột vào email trên góc màn hình tay phải, thanh menu hiện ra và chọn “Nâng cấp gói dịch vụ”, một cửa sổ sẽ hiện lên thông tin các gói dịch vụ hiện có.  Bạn bấm nút “Chọn” vào gói dịch vụ tương ứng.
 • Tiếp theo, bạn chọn hình thức thanh toán và bấm nút “Xác nhận” cùng với tiến hành thanh toán.
 • Email xác nhận việc nâng cấp sẽ được gửi về email của bạn.

4. Đóng thẻ

 • Khi thẻ hội viên hết hạn, nếu bạn không có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ bạn sẽ nhận lại phần tiền hoàn ứng sau khi trừ đi phí dịch vụ.
 • Bạn vào Thông tin Tài khoản và bấm nút “Đóng thẻ”, bảng thông tin về việc hết hiệu lực và số tiền hoàn ứng bạn sẽ được nhận lại sẽ hiện lên. Bạn chọn hình thức nhận tiền và bấm nút “Xác nhận”.
 • Email xác nhận việc đóng thẻ sẽ được gửi về email của bạn.
 • Tiền hoàn ứng sẽ được trả khi chúng tôi nhận lại đầy đủ số sách bạn đã mượn và sách vẫn trong tình trạng tốt cũng như hoàn tất nghĩa vụ khắc phục vi phạm (nếu có) thông qua điểm thành viên, nhưng tối thiểu không quá 30 ngày. Sau thời hạn này, mặc nhiên bạn đã mua sách mượn và chúng tôi sẽ gửi email thông báo về số tiền hoàn ứng sau cùng sau khi trừ số tiền sách đã mua. Đồng thời, sách khi nhận lại KHÔNG trong tình trạng tốt, chúng tôi sẽ cấn trừ phí phạt vào phần tiền hoàn ứng của bạn.