Video Clip
 • Loading the player...

Điểm Thành viên & Quyền lợi

Điểm thành viên (hay viết tắt là MP = Member Point) là số điểm mà thành viên được nhận khi bất kỳ giao dịch nào được thực hiện tại iBookStop bao gồm điểm thưởng và điểm trừ.
 • Điểm thưởng (Bonus Point) là khi thành viên đặt sách thành công, trả sách đúng hạn hoặc trước hạn, sách trả trong tình trạng tốt, có những đánh giá, nhận xét sách, bài viết cộng tác, gia hạn hoặc nâng cấp thẻ cũng như đóng góp sách

 

Điểm thưởng/giao dịch

Đặt sách thành công

5

Trả sách đúng hạn

10

Đánh giá/Nhận xét sách

5

Giới thiệu bạn thành công

100

Gia hạn thẻ

100

Nâng cấp thẻ

150

Bài viết cộng tác

50

Đóng góp sách

80% x giá sách đóng góp / 1.000

Điểm xanh (Green Point) khi tái sử dụng túi trả sách cho iBookStop

5


 • Điểm trừ (Minus Point) là khi thành viên trả sách trễ hạn, sách trả trong tình trạng hư hại và vi phạm điều kiện hoạt động. 

Thời hạn trả

Điềm trừ/giao dịch

Trả sách trễ hạn tính từ thời điểm sách phải trả

 

≤ 30 ngày

Mỗi 5 ngày trễ, trừ 10 điểm

> 30 ngày

Mặc định sở hữu sách & cấn trừ vào giá trị thẻ


Vi phạm điều kiện sách trả

Điểm trừ/đơn hàng

Cấp độ 1 (10% - 20% hư hại)

Bìa hoặc/và trang sách bị quăng >10 trang

Mất bìa kiếng bao sách

Có dấu gấp đánh dấu trang

 

20% giá trị sách/100

Cấp độ 2 – Vi phạm một trong những điều kiện sách trả không được chấp nhận

80% giá trị sách/100


 • Hư hại do nước: sách bị gợn sóng, sưng lên, sần sùi, đổi màu, nhăn và ố
 • Gáy sách bị bung và chấp vá tạm
 • Bìa sách bị rách, bung ra và chấp vá tạm
 • Sách bị mất trang, bị xé, rách, ký tên, đóng dấu cá nhân, có vết gấp đánh dấu hơn 3 tờ, quăng góc
 • Sách bị cháy xém, có mùi khét, mùi thuốc lá, mùi đồ ăn và mốc


 

Vi phạm điều kiện hoạt động

Điểm trừ/giao dịch

Có những những bài viết, đánh giá, nhận xét, phản hồi, hành động thiếu tôn trọng đến thành viên khác cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh iBookStop

Lần 1

200

Lần 2

400

Lần 3

600 & đóng tài khoản


Hạng hội viên (Member Rank) là khi hội viên đạt được một số điểm nhất định và được xếp hạng phù hợp như sau:

 

Book-friendship

Book-lover

Bookworm

Soul mate

Điểm xét hạng

Mới đăng ký

1.000

2.000

3.000

Quyền lợi

 

 

 

 

-Quy đổi quà tặng

v

v

v

v

-Tặng sách nhân dịp nâng hạng hội viên

-

-

Trị giá

70.000 đồng

Trị giá 

100.000 đồng

-Phiếu quà tặng ưu đãi nhân dịp sinh nhật

-

v

v

v

Điều khoản & điều kiện:

 • Định kỳ hàng tháng, iBookStop sẽ thống kê điểm từ ngày 15 tháng trước đến ngày 15 tháng tiếp theo và gửi bảng điểm thành viên vào ngày 20 hàng tháng.
 • Điểm phát sinh trong kỳ = Tổng điểm tích lũy trong kỳ của Điểm thưởng và Điểm trừ.
 • Định kỳ hàng tháng, Thư viện iBookStop sẽ cập nhật danh sách quà tặng với số điểm cần để quy đổi.
 • Hội viên chọn và quy đổi quà tặng với số điểm hiện có. Hội viên có trách nhiệm kiểm tra quà tặng và iBookStop sẽ không nhận quà trả vì bất kỳ lý do nào ngoại trừ do lỗi nhà sản xuất. 
 • Sau khi quy đổi, số điểm sẽ trừ đi tương ứng và hội viên tiếp tục tích lũy với số điểm còn lại.